Käyttöehdot

Käyttöehtoja sovelletaan Watts EMEA Holding B.V. -yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (”Watts-yritykset”) verkkosivustoihin (”Watts-verkkosivusto”), ja ne tulee lukea huolellisesti ennen verkkosivuston käytön aloittamista. Käyttämällä Watts-verkkosivustoa hyväksyt käyttöehtomme ja tietosuojakäytäntömme.

Watts-verkkosivustojen materiaalit, informaatio, ohjelmistot, välineet, palvelut ja muu sisältö tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan” ilman takuita, nimenomaisia tai hiljaisia. Watts-yritykset sanoutuvat irti laajimmissa sallitussa laajuudessa sovellettavan lain mukaan kaikista takuista, nimenomaisista ja oletetuista, mukaan lukien hiljaiset takuut myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja oikeuksien loukkaamattomuudesta.

Watts-yritykset eivät anna takuita tai vakuutuksia Watts-verkkosivustoilla tai Watts-verkkosivustoon linkitetyllä sivustolla olevien materiaalien, informaation, ohjelmistojen, välineiden, palvelujen tai muun sisällön käytöstä tai tällaisen käytön seurauksista niiden oikeellisuuden, täsmällisyyden, luotettavuuden tai muun ominaisuuden näkökulmasta. Watts EMEA Holding B.V. ei anna takuita siitä, että Watts-verkkosivustoilla olevien materiaalien, informaation, ohjelmistojen, välineiden, palvelun tai muun sisällön käyttösi ei riko muiden oikeuksia, eikä Watts EMEA Holding B.V ole korvausvelvollinen tai vastuussa virheistä tai puutteista tällaisissa Watts-verkkosivustojen materiaaleissa, informaatiossa, ohjelmistoissa, välineissä, palvelussa tai muussa sisällössä.

Watts-yritykset eivät takaa, että tämän sivuston toiminnot ovat saatavana taikka toimivat keskeytyksettä tai virheettömästi tai että niillä esiintyviä virheitä korjataan tai että Watts-verkkosivustot tai palvelimet, joilla ne tuodaan saataville, eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia komponentteja.

Watts-yritykset pidättävät oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia Watts-sivuston materiaaliin, mukaan lukien hintoihin ja tuotetietoihin, ilman etukäteisilmoitusta ja ilman velvollisuutta päivittää Watts-verkkosivuston materiaalia.

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Tämä sivusto ja kaikki Watts EMEA Holding B.V -yhtiölle kuuluvat materiaalit on suojattu tekijänoikeuksilla, patenteilla, liikesalaisuuksina tai muilla omistusoikeuksilla. Jotkin Watts EMEA Holding B.V -yhtiölle kuuluvat tunnusmerkit, logot tai muut kuvat ovat myös Watts-yhtiöiden tai muiden tahojen omistamia rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, tuotenimiä ja/tai palvelumerkkejä.

Saat ladata materiaalin kopion Watts-verkkosivustolta omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Tällöin on kyseisen materiaalin tekijänoikeutta kunnioitettava. Materiaalin käyttö Watts-verkkosivustolla kaupalliseen käyttöön vaatii etukäteen myönnetyn kirjallisen suostumuksen Water Technologies EMEA:lta.

Vastuunrajoitus

Watts-yritykset eivät ole missään tilanteessa vastuussa mistään (suorien vahinkojen, epäsuorien vahinkojen, rankaisullisista, sattuneiden vahinkojen, välillisten vahinkojen, satunnaisten vahinkojen, erityisistä, rangaistuksen luonteisista tai muista) korvauksista, jotka johtuvat Watts-verkkosivustojen tai Watts-verkkosivustoilla olevien materiaalien, informaation, ohjelmistojen, välineiden, palvelujen tai muun sisällön käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, riippumatta korvausvaateen perusteesta, ja myös siinä tapauksessa, että Watts EMEA Holding B.V olisi saanut tiedon tämänkaltaisten vahinkojen mahdollisuudesta, sinä (eikä Watts-yritys) olet vastuussa kaikista kustannuksista, joita aiheutuu tällaiseen menetykseen tai vahinkoon liittyvästä huollosta, korjauksesta tai korjaamisesta. Jos sovellettava laki ei sitä salli joitakin edellä mainittuja vastuunrajoituksia tai mitään niistä, rajoituksia sovelletaan sinuun ainoastaan sovellettavan lain sallimassa laajuudessa.

Kaikki käyttöehtoja koskevat kysymykset tulee kohdistaa seuraavalle taholle:

Watts EMEA Holding B.V.

Puh. +31 (0)20 26 26 700

Sähköposti: Tom.Haitsma@wattswater.com

Faksi: +31 (0)20 26 26 799

Tätä käytäntöä saatetaan päivittää ajoittain, joten palaa lukemaan tämä ajoittain.