Watts-verkkosivuston käyttöehdot

Käyttöehdot koskevat Watts Industries Europe B.V.:n ja sen tytäryhtiöiden (”Watts Industries”) verkkosivustoja (”Watts-verkkosivusto”) ja ne on luettava huolellisesti läpi ennen verkkosivustomme käyttöä. Watts-verkkosivustoa käyttämällä hyväksyt käyttöehtomme ja Tietosuojakäytäntömme

Aineisto, tiedot, ohjelmistot, laitteet, palvelut ja muu Watts-verkkosivustojen sisältö toimitetaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan” ilman minkäänlaisia suorasti tai epäsuorasti ilmaistuja takuita. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Watts Industries vapauttaa itsensä kaikista suorista ja epäsuorista takuista mukaan lukien muun muassa kaupallinen käyttökelpoisuus, soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen ja oikeuksien loukkaamattomuus.

Watts Industries ei anna takuita tai tee mitään lupauksia aineiston, tietojen, ohjelmistojen, laitteiden, palveluiden tai muun Watts-verkkosivustojen tai Watts-verkkosivustoon linkitettyjen sivustojen sisällön käytöstä tai käytön seurauksista mitä tulee sisällön oikeellisuuteen, tarkkuuteen, luotettavuuteen tai muuhun. Watts Industries ei anna takuita siitä, että aineiston, tietojen, ohjelmistojen, laitteiden, palveluiden tai muun Watts-verkkosivustojen sisällön käyttösi ei riko muiden oikeuksia, eikä Watts Industries ole vastuussa kyseisen aineiston, tietojen, ohjelmistojen, laitteiden, palveluiden tai muun Watts-verkkosivustojen sisällön virheistä tai puutteellisuuksista. 

Watts Industries ei takaa, että tämän sivuston sisältämät toiminnot ovat saatavissa, keskeytymättömiä tai virheettömiä, että virheet tullaan korjaamaan tai että Watts-verkkosivustoissa tai niiden käytön mahdollistavissa palvelimissa ei ole viruksia tai muita haittaavia osia. 

Watts Industries pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia Watts-verkkosivustojen aineistoon, mukaan lukien hinnat ja tuotetiedot, milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja ilman velvollisuutta päivittää Watts-verkkosivuston aineistoa. 

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet 

Tämä sivusto ja kaikki Watts Industies -yhtiön tähän sivustoon sisällyttämä aineisto ovat tekijänoikeuksien, patenttien, kauppasalaisuuksien tai muiden omistusoikeuksien suojaamia. Jotkut Watts Industries -yhtiön sisällyttämät merkit, logot tai muut kuvat ovat myös Watts Industries -yhtiön tai muiden rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, kauppanimiä ja/tai palvelumerkkejä. 

Saat ladata jäljennöksen Watts-verkkosivuston aineistosta henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Tässä yhteydessä on noudatettava kyseiseen aineistoon sovellettavia tekijänoikeuksia. Watts-verkkosivuston aineiston kaupallinen käyttö edellyttää Watts Industries -yhtiön etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää. 

Vastuun rajoitus 

Watts Industries ei hyväksy mitään vastuuta menetyksistä tai vahingoista (suorat, epäsuorat, rangaistusluontoiset, todelliset, välilliset, satunnaiset, erityiset tai muut), jotka johtuvat Watts-verkkosivustojen tai Watts-verkkosivustojen sisältämän aineiston, tietojen, ohjelmistojen, laitteiden, palveluiden tai muun sisällön käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, huolimatta vastuuvaatimuksen esitysperusteista ja siitä, että Watts Industries -yhtiötä olisi varoitettu kyseisen menetyksen tai vahingon mahdollisuudesta. Sinä (ei Watts Industries) vastaat rajoituksetta välttämättömän huollon, kunnostuksen ja korjauksen kokonaiskustannuksista kyseisten menetysten tai vahinkojen ilmaantuessa. Jos sovellettava laki ei salli, että kaikkia tai joitakin edellä mainituista vastuun rajoituksia sovelletaan sinuun, rajoitukset koskevat sinua ainoastaan sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

Ohjaa kaikki käyttöehtoja koskevat kysymykset Watts Industries -yhtiöön käyttämällä seuraavia yhteystietoja:

Watts Industries Europe B.V.

Puh: + 31 (0) 313 673 720
Sähköposti: Oosterhagen.m(at)wattsindustries.com
Faksi: + 31 (0) 313 654 192

Tätä Käytäntöä saatetaan aika ajoin päivittää, joten se on hyvä käydä säännöllisesti läpi.

News

siirry arkistoon ->