03.06.2019

BLÜCHERillä tiukka ote putkista lähteviin ääniin


Viemäröintijärjestelmiä ruostumattomasta teräksestä valmistava BLÜCHER haluaa kiinnittää huomiota putkistosta lähtevään ääneen. Putkistossa kulkeva veden ääni on helppo kuulla putken valmistustavasta tai materiaalista riippumatta, mutta usein unohdetaan, että asennuksella ja asennusmateriaaleilla on merkittävä vaikutus putkistosta lähtevään äänenvoimakkuuteen.

Putkistossa virtaavan veden ääni on helposti kuultavissa. Ongelma ei ole uusi, ja se koskee kaikentyyppisiä viemäriputkia – niin valurautaisia, PVC-muovisia, sinkittyjä kuin ruostumattomasta teräksestäkin valmistettuja putkia. Mikään näistä putkityypeistä ei täytä rakennusten vaatimuksia ilman äänieristystä ja melua vähentäviä putkenkannattimia.

 
- WC:n vetämisen ääni kerrostalossa on meille kaikille tuttu ääni, sanoo BLÜCHERin tuotekehityspäällikkö Palle Madsbjerg ja jatkaa:

 

- Siinä ääni on peräisin lähinnä WC-istuimesta. Kun olemme, hyväksytyissä testauslaitoksissa tehdyissä testeissä, verranneet ruostumattomia teräsputkiamme muihin putkityyppeihin, olemme menestyneet erittäin hyvin, eivätkä ruostumattomat BLÜCHER® EuroPipe‑teräsputket todellakaan ole luokkansa huonoimpia. Aina on kuitenkin varaa parantaa, koska järjestelmiä ei itse asiassa kuvata tarpeeksi tarkasti putkenkannattimien, läpivientien ja yhteiden osalta. Perimmäisen syyn ymmärtäminen edellyttää, että erottelemme toisistaan kaksi äänityyppiä, joita viemäröintijärjestelmissä virtaava vesi aiheuttaa: suora ja epäsuora ääni.

 

Suora ääni:
Suora ääni kuuluu huoneessa silloin, kun putket on asennettu näkyviin. Tällöin putkien ääntä vaimennetaan äänieristyksellä, joka voidaan valmistaa monista eri materiaaleista. Nykyaikaisissa rakennuksissa ei kuitenkaan juuri enää näe paljaita putkia, koska vaaka- ja pystylinjat asennetaan kuiluihin ja koteloihin muiden teknisten asennusten kanssa, kuten juomavesiputkien ja ilmastointikanavien kanssa. Kuilut eristetään, joten ääni ei aiheuta ongelmia. Vanhoihin rakennuksiin asennetaan usein saneerauksen yhteydessä uusia putkiasennuksia varten uudet putkikuilut, jos niille vain on tilaa.

 

- Kun putkiemme aiheuttamaa suoraa ääntä on testeissä verrattu muihin putkityyppeihin vertailukelpoisissa asennuksissa, olemme suoriutuneet yllättävän hyvin. Olemme vastaavasti huomanneet kasvua BLÜCHER® EuroPipe  ‑sadevesiputkien ja  ‑viemäriputkien käytössä Euroopassa. Kasvu johtuu myös järjestelmän tarjoamista lisähyödyistä, joita markkinoilla on arvostettu jo vuosikymmenien ajan, Palle Madsbjerg sanoo.

Epäsuora ääni:
Suoran äänen lisäksi myös epäsuora ääni voi aiheuttaa ongelmia niin uusissa kuin vanhoissakin rakennuksissa. Epäsuora ääni siirtyy huoneeseen rakennuksen rakenteiden kautta. Ääni kulkeutuu rakenteissa värähtelynä eli resonanssina, jota esimerkiksi seinät ja betonirakenteet vahvistavat.

 

- Ääni voi siirtyä rakennuksen rakenteita pitkin toiseen huoneeseen. Ääntä vaimentavilla putkenkannattimillamme tätä epäsuoraa äänentasoa voidaan kuitenkin vähentää huomattavasti, Palle Madsbjerg kertoo.

Äänenvaimennus haltuun
BLÜCHERin kehittämä äänenvaimennusjärjestelmä, sisältäen ääntä eristävät putkenkannattimet, vähentää merkittävästi rakennuksen rakenteiden kautta siirtyvää ääntä. Usein putkenkannattimet ovat ketjun heikoin lenkki. Riippumatta siitä miten ”hiljaisia” putkia käytetään, ääni leviää rakennuksen rakenteita pitkin, jos putkenkannattimet ovat vääränlaiset. Kaiken lisäksi ruostumattomat BLÜCHER® EuroPipe ‑viemäröintijärjestelmät ovat palo- ja savuturvallisia sekä erittäin kestäviä. BLÜCHER® -viemäröintijärjestelmät ovat niin vankkoja, että putkenkannattimia tarvitaan huomattavasti vähemmän kuin monissa muissa järjestelmissä. Tämä vähentää kohtia, joiden kautta ääni pääsee siirtymään rakennuksen rakenteisiin.

Lisätietoja: www.blucher.fi tai ota yhteys lähimpään myyjääsi


BLÜCHER® Drain Design

Tutustu BLÜCHER® Drain Design -tuotevalikoimaan.

Lataa esite tästä.